kurs spawania olsztyn kurs spawania olsztyn
  

Cięcie plazmowe


W procesie tym jest wykorzystywany skoncentrowany łuk elektryczny - materiał jest topiony przez strumień wysokotemperaturowej plazmy. Można ciąć wszystkie materiały przewodzące prąd elektryczny.

 

wstecz