PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI LEPSZY START

O PROJEKCIE

Projekt jest skierowany do 64 uczniów klas II, III i IV Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach o profilu technik ekonomista oraz technik rolnik w wieku 16-21 lat chcących podnieść swoją atrakcyjność zawodową.
Termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015
W trakcie jego realizacji przeprowadzone zostaną szkolenia zawodowe:
-Spawanie metodą TIG i MAG,
-Kierowca wózka jezdniowego
- ECDL start
- Kurs prawo jazdy kat. B
- Kurs obsługi kombajnu zbożowego
- Zajęcia dodatkowe obejmujące wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w rolnictwie
Przewidziano płatne staże dla 40 osób w przedsiębiorstwach z branży rolniczej.
Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: plik do pobrania

 

AKTUALNOŚCI


Olszyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy DOSZ realizuję projekt dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Copyright © 2010 Klewer, All rights reserved.